دکتور عبدالله عبدالله

Abdullah.jpg

دکتور عبدالله عبدالله، در شهر کابل دیده به جهان گشوده است. پدرش “غلام محی الدین خان زمریانی” سناتور انتصابی ولایت قندهار بود. و در 1362 دوره لیسانس را در دانشگاه طبی کابل تمام نمود. پس از سقوط جریان طالبان، در 31 سنبله 1380 دکتور عبدالله عبدالله به سمت وزارت خارجه ادارهء موقت افغانستان و بعد به صفت وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان تعین گردید. بعد از انتخابات 1393 و موافقتنامه سیاسی به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید که در آن دکتور محمداشرف غنی به صفت رییس جمهور و دکتورعبدالله عبدالله به صفت رییس اجرائیه جمهوری اسلام ی افغانستان ایفای وظیفه می کنند.