د اقتصاد عالي شورا د غونډو تګلاره

لومړۍ ماده:
بنسټ
دغه تګلاره د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د ۲۰ مې شمیرې فرمان د احکامو له مخې (۲۶/۱/۱۳۹۵) او د اقتصاد عالي شورا د تشکیل او د اقتصاد عالي شورا د غونډو نیولو د ښه تنظیم لپاره ترتیب او وضع شوېده.
دویمه ماده:
د اقتصاد عالي شورا دارالانشاء
د ماليي وزارت د اقتصاد عالي شورا د غونډو نیولو لپاره د لازم چمتووالي او همغږۍ او د اقتصاد عالي شورا د پرېکړو د تطبیق د بررسي او تخنیکي چارو د تظیم په موخه، د شورا د سکرتریت دنده، چې لدې وروسته د اقتصاد عالي شورا د دارالانشاء (دارالانشاء) په نامه یادیږي، پرمخ وړي.

دریمه ماده:
د دارالانشاء دندې
د اقتصاد عالي شورا د اجنډا ترتیب؛
 • د نوو طرحو او د اقتصادي او پراختیايي اصلاحاتو وړاندې کول او د پانګوالو د فعالیتونو تنظیم؛
 • د طرحو، وړاندیزونو او ټولو هغو موضوعګانو څیړنه چې د اقتصاد عالي شورا ته راجع کیږي؛
 • دولتي ادارو او خصوصي سکټور ته د اقتصاد په عالي شورا کې د تر بحث لاندې موضوعګانو په تړاو د سلا مشورې او تخنیکي چوپړتیاوو وړانډې کول؛
 • د اقتصاد عالي شورا د پرېکړو تعقیب او راپور ورکونه؛
 • د اقتصاد عالي شورا د مشر له لارښوونې سره سم د ټولو نورو دندو ترسره کول.
څلورمه ماده:
د اقتصاد عالي شورا اجنډا
 • هغه وړاندیزونه او موضوعګانې چې دولتي ادارې او خصوصي سکټور یې دارالانشاء ته په شورا کې د بحث په موخه استوي، له تخنیکي مطالعې، د کارپوهانو له څیړنو او د شورا د مشر له تاییدي وروسته په اجنډا کې شامیلیږي.
 • هغه طرحې او موضوعګانې چې د اقتصاد عالي شورا ته استول کیږي، باید په بنسټیز او پاخه ډول ترتیب او د لاندې موضوعګانو لرونکې وي:
1. د هیواد له اقتصادي او پراختیايي لومړیتوبونو او پروګرامونو سره باید ورته والی او مطابقت ولري؛
2. مالي، بودیجوي، اقتصادي او تخنیکي ارزونه او تحلیل؛
3. د اقتصاد عالي شورا ته د اړوندو ادارو د موضوع لنډیز او ځانګړي وړاندیزونه. دارالانشاء یوه ځانګړې بیلګه ترتیب او له اړوندو ادارو سره یې شریکوي.
 • بیړنۍ موضوعګانې کیدلای شي د اقتصاد عالي شورا د مشر په لارښوونه په اجنډا کې شاملې شي.
 • استوونکې ادارې اړ دي خپلې طرحې د اقتصاد عالي شورا دارالانشاء ته له غونډې څخه لږترلږه پنځلس کاري ورځې دمخه واستوي.
 •  دارالانشاء د اقتصاد عالي شورا غړو ته اجنډا او اړوند اسناد له راتلونکې غونډې څخه یوه اونۍ مخکې په لیکلې بڼه (اېمیل) استوي.
پنځمه ماده:
د شورا تخنیکي کمیټې
 • هغه طرحې چې د اقتصاد عالي شورا غونډو ته وړاندې کیږي، د دارالانشاء لخوا د ګمارل شوې ګډې کمیټې له لوري څیړل کیږي.
 • وړاندې کیدونکې موضوعګانې د پورته کمیټې سربیره، د هغو کاري کمیټو لخوا چې د اقتصاد عالي شورا لخوا ټاکل کیږي، بررسي، تحلیل او د پایلو راپور یې شورا ته وړاندې کیږي.
شپږمه ماده:
د اقتصاد عالي شورا غونډې
 د اقتصاد عالي شورا غونډې لږترلږه د غړو د دوو ثلثو په ګډون نیول کیږي، د اقتصاد عالي شورا هره میاشت غونډې نیسي او د اړتیا په صورت کې د جمهور رئیس له لارښوونې سره سم فوق العاده غونډې رابولي.

اوومه ماده:
د شورا په غونډو کې د غړو شتون
 • په غونډو کې د غړو شتون حتمي دی، خو دا چې پدې اړه دمنلو وړ عذر ولري.
 • د شورا غړي اړ دي په ټاکل شوي وخت کې او د اقتصاد عالي شورا د غونډو نیولوپه ځای کې د غونډې له پیل څخه دمخه حاضر وي.

اتمه ماده:
د اقتصاد عالي شورا په غونډو کې د ټولو چارواکو شتون
- هغه چارواکي چې د اقتصاد عالي شورا او یا دارالانشاء غړي نه وي خو په اجنډا کې د شاملې موضوع د تخصص او سمې روښانتیا لپاره یې شتون اړین وي، نو د دارالانشاء له لارې او د اړوندې ادارې په وړاندیز به په غونډه کې د تخصصي نظر شریکولو په موخه راوبلل شي.


نهمه ماده:
د پرېزنټیشن په بڼه د موضوعګانو وړاندې کول
- چارواکي کولای شي د روښانتیا او لاسم پوهاوي لپاره خپلې طرحې او وړاندیزونه د اقتصاد عالي شورا ته د پرېزنټېشن په بڼه وړاندې کړي.
- د اقتصاد عالي شورا د اټکل شوې لارښوونې د ترلاسه کولو لپاره، د پرېزنټیشن محتوا باید د مطلب لنډیز، ځانګړې شمیرې، حل لارې او وړاندیزونه راونغاړي.
- د پرېزنټیشن یوه کاپي (چاپي او برېښنايي) باید دارالانشاء ته د شورا د غونډې له نیولو څخه پنځلس کاري ورځې دمخه په رسمي توګه واستول شي.

لسمه ماده:
د اقتصاد عالي شورا د غونډو لنډیز

دارالانشاء د اقتصاد عالي شورا د غونډو لنډیز ترتیب او د دارالانشاء له ټاپې او لاسلیک وروسته د شورا ټولو غړو او اړوندو ادارو ته د نیول شوو پرېکړو د تطبیق لپاره استوي.
یوولسمه ماده:
د اقتصاد عالي شورا د پرېکړو د تطبیق تعقیب
- دارالانشاء د اقتصاد عالي شورا د پرېکړو د تطبیق څرنګوالی په پرله پسې توګه تعقیب او د شورا غونډو ته د پایلو دوامدار راپور ورکوي. دارالانشاء د هرې غونډې د پرېکړو په تړاو د اړوندو ادارو د اجرااتو د پرمختګ د راپور یو جدول ترتیبوي او د اجرااتو لپاره یې وزارتونو او مسوولو ادارو ته استوي.
- مسووله اداره اړ ده دارالانشاء ته د راپور له جدول سره سم، د خپلو اجرااتو د څرنګوالي راپور واستوي،ترڅو دارالانشاء یې په اړه د اقتصاد عالي شورا ته راپور وړاندې کړي.
دولسمه ماده:
د اقتصاد عالي شورا د اسنادو آرشیف
- د شورا غړو او اړوندو ادارو ته د اقتصاد عالي شورا له غونډې وروسته، د غونډو لنډیز او د اجرااتو د پرمختګ د راپور جدول لیږد او آرشیف کیږي.
- د اقتصاد عالي شورا دارالانشاء اړ ده د شورا ټول اسناد په چاپي او برېښنايي بڼو خوندي کړي.
دیارلسمه ماده:
تنفیذ
- دغه تګلاره د اقتصاد عالي شورا له تاییدۍ وروسته نافذیږي.