د اقتصاد عالي شورا جوړښت

عالي اقتصادي شورا یویشت غړي لري چې مشري یې د ولسمشر او غړو په کې کیږي ، په شمول د اجرایوي رییس ، دوهم مرستیال ، لومړی معاون ، د سکتور وزیران ، د خپلواکو څانګو رییسان ، د ولسمشر مشاورین او درې استازي…